Vores efterskole: En skole med fokus på rejser, studieture, adventure, outdoor og natur

På vores sportsefterskole i Midtjylland er der uden tvivl noget for enhver. Det er nemlig en alsidig skole, der har flere forskelligartede fokusfag, hvor du helt sikkert vil kunne finde noget, der interesserer dig. Efterskolen er en idrætsefterskole, og fokus er derfor naturligvis på sport. Blandt andet har du derfor mulighed for at vælge imellem sportsarter som f.eks. fodbold, fitness og boksning. Skolen kan dog også meget andet end idræt og sport. Inspireret af sin fantastiske placering på den midtjyske hede lægger sportsefterskolen nemlig også op til, at du i løbet af dit ophold kan prøve kræfter med spændende og anderledes fokusfag – for eksempel outdoor og adventure.

Hvis du er mere til de kreative fag, kan du i stedet vælge at bruge dit ophold på at lære mere om f.eks. musik eller design Under alle omstændigheder kan der i hvert fald ikke være tvivl om, at vores efterskole vil give dig en sjov og spændende oplevelse, ligegyldigt hvad du interesserer dig for.

Efter den daglige undervisning på efterskolen, vil du helt sikkert – også udenfor skoletiden – få en masse oplevelser. Det sker både i forbindelse med de mange forskellige sociale aktiviteter imellem eleverne, som I selv finder på, men bestemt også på de rejser og studieture, som skolen arrangerer.Det kan både ske i forbindelse med de studieture og rejser, som afholdes af skolen men absolut også i hverdagen, når du og dine kammerater finder på forskellige sociale aktiviteter. I din tid på idrætsefterskolen vores efterskole i det skønne Midtjylland kan du nemlig glæde dig til at komme på hele to studieture. Den ene studietur har Norge som destination, og på denne rejse får eleverne, der har outdoor som linjefag, lejlighed til at opleve en nat udendørs i vildmarken. Studietur nummer to har derimod en anden og meget anderledes destination – nemlig en europæisk storby! Denne af rejserne er det til og med de af efterskolens elever, som har valgt Europalinjen, der kommer til at stå for at planlægge. På deres linje fokuseres der nemlig på planlægningen af rejser.

På trods af du ikke er sportsinteresseret, kan du derfor være helt sikker på, at du her vil finde flere fokusfag, der tiltaler dig!

Sclerose og demyelinisering kan bekæmpes ved hjælp af interferon behandling

Du har sikkert adskillige spørgsmål, som trænger sig på, når tilværelsen er ramlet sammen, og du har fået en diagnose med dissemineret eller multipel sclerose. Dit har immunsystem nemlig ikke kapaciteten til at kende forskel på fremmedlegemer og dine egne celler, hvis du er ramt af sclerose og andre autoimmune sygdomme. Denne fejl forårsager en demyelinisering, hvor det beskyttende lag omkring nervecellerne nedbrydes, som et resultat af at dit immunsystem kaster sig over selv de raske celler i dit system.

Det allervigtigste for dig som sclerose patient er, at du hurtigst muligt modtager en individuel behandling, som der er tilpasset akkurat den type sclerose, du er ramt af, og det stadie, den autoimmune sygdom er nået. En tidlig behandling kan nemlig sikre en god chance for, at du som patient får mulighed for at leve flere år med en livskvalitet, som er meget forbedret. Et af de mest effektive behandlingsprogrammer er på dette stadie den anerkendte interferon behandling.

Din fordel ved at begynde i fx Rebif behandling eller en anden sclerose behandling så snart at du har fået stillet en diagnose med multipel sclerose er, at Rebif har en sygdomsdæmpende virkning. En sclerose behandling, der er tilpasset til dine behov giver dig dermed chancen for at mindske graden af udbrud og ikke mindst forlænge perioden, som er mellem hvert attack. Dette sikrer immunsystemet den påkrævede ro til at komme sig og samtidig formindske omfanget af den destruktive demyelinisering.

Såfremt du er nysgerrig efter at vide mere om, på hvilken måde Rebif giver dig mulighed for at bremse udviklingen af sclerose, bør du altid søge viden om sygdommen ved din familielæge. Du finder desuden masser af god information om hvorledes du får en højest mulig livskvalitet på trods af at du har en uhelbredelig autoimmun sygdom, såvel som hvorfor interferon behandling med Rebif er så effektivt mod den demyelinisering, der sker ved dissemineret eller multipel sclerose, såfremt du søger på internettet.

Uddelegering af rekruttering til et professionelt bureau har væsentlige plusser

Har rekruttering » http://www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Rekruttering.aspx, af nye medarbejdere udviklet sig til en opgave, der tager både tid og penge for jeres virksomhed? Den bedste løsning på det problem kan i mange tilfælde være at vælge at outsource rekruttering af nyt personale til et rekrutteringsbureau. Dermed kan personalemedarbejderne i virksomheden bruge kræfterne på medarbejderudvikling og medarbejderpleje alt imedens jeres firma med stor sandsynlighed får den helt rette medarbejder, der vil kunne bidrage med en hel del i den konkrete afdeling fagligt såvel som på det personlige plan, hvis et vikarbureau tager vare på alle opgaverne i forbindelse med rekrutteringen af en ny medarbejder. Men hvilke arbejdsopgaver er det helt præcist, at et rekrutteringsbureau vil være i stand til at udføre på vegne af dit firma i forbindelse med rekruttering? Dette vil jeg forsøge at kaste lys over for dig med afsæt i mine egne erfaringer som stammer fra adskillige år med forskellige jobs som personalekonsulent hos et væld af danske firmaer.

For så vidt et firma vælger at overlade rekruttering af nyt personale til et vikar- eller rekrutteringsbureau, vil det til enhver tid være en enorm fordel, at kontaktpersonen ved bureauet får chancen for at gøre sig bekendt med alle behov og ønsker ved den pågældende virksomhed og ved ansøgeren. Og så forud for, at de to parter får mulighed for at møde hinanden. Samtidig får den kommende arbejdsgiver konsulentens hjælp til at formulere en optimal jobbeskrivelse såvel som en personprofil, inden den konkrete rekruttering af den bedste ansøger til jobbet går i gang. Når de ting er på plads, indleder rekrutteringsbureauet så rekrutteringsfasen. I første omgang vil konsulenten søge i deres egen database mhp. at finde frem til velegnede kandidater til jobbet. I de fleste tilfælde er det muligt at finde frem til den kandidat, der ender med at få jobbet, i kartoteket. Ellers vil rekrutteringsbureauet stå for alt arbejdet i forbindelse med jobopslag og annoncering ved ekstern rekruttering af den nye medarbejder.

På dette tidspunkt i rekrutteringen har virksomheden mulighed for at arbejde uforstyrret videre, eftersom bureauet står for alt arbejdet med at finde de tre bedste kandidater til det konkrete job, som derefter bliver hentet ind til et jobinterview ude ved firmaet. Under selve screeningen af kandidater bruges en række professionelle værktøjer m.h.p. at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at rekrutteringen bliver optimal for begge parter. Disse kan eksempelvis være en MASTER personprofilanalyse og relevante tests af kandidatens færdigheder. Derudover kan der laves en grundig referencekontrol ved de enkelte ansøgeres tidligere arbejdsgivere. Rekrutteringsprocessen fuldføres dog ikke i det øjeblik at den potentielle arbejdsgiver får de bedste kandidater til samtale. Vikarbureauet tager tillige hånd om hele opfølgningen efter samtalerne er forbi, og den rette kandidat er udvalgt. Som prikken over i’et kan den ansættende virksomhed benytte det yderst populære ”Try & Hire” koncept, som giver firmaet en chance for at påbegynde ansættelsesforholdet, som et tre måneders vikariat.

Plusserne ved at outsource al rekruttering til et bureau er kort fortalt talrige for jeres virksomhed. Dig og dine medarbejdere får først og fremmest den absolut bedste nye medarbejder. Det er også med et meget lille forbrug af tid og kræfter for jer i firmaet, så I er i stand til at bruge jeres tid og kræfter på konkrete opgaver i hverdagen under hele rekrutteringsforløbet. I tilfælde af at jeres firma er på udkig efter det bedste vikarbureau til rekruttering af nye medarbejdere, er det en god idé at tage højde for, om bureauet kan bryste sig af at være VICE certificeret.