En grundig facaderensning forhøjer jeres facades levetid

For et hvilket som helst firma er en facaderensning (test2.dk) en optimal investering i at sikre såvel som opretholde et godt image blandt investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En pæn og velholdt bygningsfacade giver nemlig indtryk af en virksomhed med overskud. Dertil er en facaderensning såvel som en facadeimprægnering bagefter en metode til at opretholde en sund bygningskonstruktion. Såfremt jeres virksomheds bygningsfacade fremstår nedslidt, er det af den grund smart at ansætte et professionelt servicefirma til at sikre virksomhedsfacaden fornyet glans og liv ved at udføre en facaderensning.

I Danmark er der reelt omskiftelige vejrforhold med betydelige variationer i nedbørsmængder og temperaturer. Samtidig sætter partikler og os fra trafikken og mos, svampe eller alger betragtelige spor på på alle slags facader over tid. Denne form for gevækster kan være skyld i skader fra frost og fugt i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. Af den grund er en ordentlig facaderens (test.dk), der grundigt bortrenser al overflødig snavs samt biologisk vækst på facaden, tit og ofte en attraktiv investering i fremtiden.

En professionel facaderens kan i mange tilfælde stå alene eller blive gennemført som det indledende trin i en gennemgribende renovation af en facade. Ydermere findes der flere varianter af rensning af facader, hvor det konkrete valg af metode til en facaderensning afgøres af, hvilke bygningsmaterialer jeres virksomheds hovedsæde er konstrueret af. Der tages tillige højde for, om det blot er snavs og forurening såvel som alger og mos, som skal fjernes ved en facaderens eller, hvorvidt der måske er en tidligere påført imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, der desuden må fjernes effektivt.

Bagefter den endelige beslutning om, at jeres virksomhed ønsker at få en facaderens, er foretaget, er det som regel bedst først at spørge efter tilbud med prisoverslag fra op til 3 leverandører af facaderens. Det servicefirma, som I ansætter til opgaven, vil efter kontrakten er underskrevet sammen med jer overveje, hvad for en metode til facadeimprægnering og –afrensning, der primært honorerer jeres virksomheds ønsker og behov. Heriblandt tager firmaets specialister højde for, hvor stort jeres virksomheds budget for facadeafrensningen er såvel som hvor nænsom en metode, som vil være bidende nødvendig ud fra facaden og den bagvedliggende konstruktions tilstand og forskellige materialer.

Flertallet af servicefirmaer vil eliminere eventuelle algegevækster i facaden og den bagvedliggende konstruktion, før de sætter gang i den egentlige facaderens. Dernæst er en grundig højtryksspuling af bygningens facade med skoldhedt eller en sjælden gang afkølet vand, der på baggrund af bygningens byggematerialer såvel som tilstand i de fleste tilfælde vil være tilsat en særlig kemisk opløsning, den mest anvendte praksis ifm. en facaderensning. Til sidst vil eksperterne fra servicefirmaet oftest udføre en holdbar facadeimprægnering, der gør facaden pæn og stærk år efter år.