Min virksomhed har dannet et perfekt samvirke med et vikarbureau

Adskillige plusser får jeres firma, idet jeres virksomhed finder et professionelt vikarbureau. Et erfarent vikarbureau er i de fleste brancher en perfekt mulighed for et firma af en hvilken som helst størrelse. Jeres firma kan ikke mindst helt gnidningsløst sørge for, at den aktuelle bemanding til enhver tid er lige i øjet uden at spilde unødige økonomiske ressourcer og tid på afskedigelser eller ansættelser ud fra behov. I henhold til midlertidige perioder med øget arbejdspres el. færre opgaver, har din virksomhed chancen for at tilpasse jeres personalesammensætning efter jeres aktuelle behov, betyder det. En smidig løsning, for eksempel i forbindelse med ferie, langvarige sygemeldinger, midlertidige spidsbelastninger etc., er et vikarbureau ofte som følge deraf.

I arbejdet som HR-ansvarlig i en mellemstor virksomhed i magasinbranchen, brugte mine nærmeste kollegaer og jeg i de to første år i afdelingen en masse ressourcer på ansættelser plus fyringer af medarbejdere. Ude til en konference berettede en tidligere studiekammerat, som også er HR-medarbejder i et lignende firma, om hendes afdelings gode samarbejde med et professionelt vikarbureau. I begyndelsen forbavsede det mig, hvor mange fordele de i realiteten havde haft via anvendelsen af det pågældende vikarbureau. Alle de forskellige opgaver man faktisk kan lægge over til et vikarbureau, blev jeg ydermere overrasket over. Et professionelt samspil med dette vikarbureau, har vi efter den samtale grundlagt. Frem for alt har vikarbureauet en del gange, hvor vores virksomhed har haft et behov for ekstra assistance i nogle dage eller måske i adskillige måneder, skaffet os dygtige vikarer havende den rette kunnen til det aktuelle behov med få timers varsel. Plusset ved denne ordning bliver, at flere af vikarerne har løst opgaver for netop dette vikarbureau i en længere periode.

Et godt udgangspunkt for at vide, hvem der vil give os den mest effektive arbejdsindsats, får vikarbureauet derfor. Ifm. denne særlige vikarordning arrangerer vikarbureauet desforuden alle opgaver med udbetaling af løn, indbetaling til pension og så videre, mens min virksomhed kun skal af med et fastsat beløb per arbejdstime direkte til vikarbureauet. Indledningsvist anvendte vi blot vikarbureauet i forbindelse med vikarassistance i mindre omfang. Nogle af de andre tidskrævende personaleopgaver, gik vi i gang med at omfordele til konsulenterne ved vikarbureauet i forbindelse med midlertidige ansættelser såvel som ifm. fastansættelser, efterhånden som vi lærte dem bedre at kende.

De indledende erfaringer med dette fortæller, at de fast tilknyttede konsulenter fra vores vikarbureau har kendt firmaets krav og de aspirerende medarbejdere usandsynligt succesfuldt. At hjælpe til med at udarbejde en konkret personprofil samt beskrivelse af jobindholdet ift. vores firmas situation, samt på det grundlag etablere kontakten til de bedst kvalificerede kandidater plus udføre person- og færdighedstests af de potentielle nye medarbejdere for mig og mine kollegaer i HR, har vores vikarbureau derfor formået. Det banebrydende Try & Hire koncept, med hvilket vores virksomhed efterfølgende et vikariat på tre måneder har muligheden for at fastansætte velfungerende vikarer uden at få flere udgifter ifm. vikarbureauets ydelser, har vi her i firmaet herunder haft gode erfaringer med.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>