Outplacement er optimalt for såvel virksomhed som medarbejdere

For et halvt års tid siden befandt jeg mig som daglig leder for en regnskabsafdeling i den triste situation at være tvunget til at fyre fem af mine ansatte. I den forbindelse traf vi også en beslutning om at investere i et outplacement forløb for de medarbejdere, der fik en opsigelse. På denne måde øjnede vi nemlig muligheden for at give dem et godt afsæt for at komme videre på arbejdsmarkedet. Det havde vi en følelse af, at vi i det mindste kunne gøre, ud fra den betragtning at vi ikke var utilfredse med deres arbejde i organisationen. I kølvandet på den ustabile økonomiske situation var vi i virksomheden imidlertid nødsaget til at skære ned.

Den mest centrale fordel ved at give de afskedigede medarbejdere i firmaet et af disse outplacement forløb har været, at vi også efter opsigelserne har haft nogle flittige samt glade ansatte. Ydermere har de planlagte outplacement forløb for de ansatte, som fik en opsigelse medvirket til, at afdelingens øvrige personale har haft hurtigere ved at acceptere de talrige forandringer i kølvandet på opsigelserne. Outplacement viste sig af den årsag at blive en vej til at vise en social ansvarsfølelse samt sikre en optimal stemning i en meget besværlig situation.

For de fyrede ansatte har deres outplacement i høj grad været en optimal oplevelse. Under perioden efter deres afskedigelse har de hver især haft en fast tilknyttet outplacement rådgiver fra et konsulentfirma som ikke blot har hjulpet dem med at udarbejde den gode jobansøgning samt cv til passende stillinger. Konsulenten har også tilbudt en effektiv sparring, der har givet den enkelte medarbejder den behørige assistance til at få kortlagt deres professionelle kompetencer såvel som potentielle muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor har de afskedigede ansatte fået et enestående afsæt til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Står du overfor at skulle gennemføre en fyringsrunde i din virksomhed, eller er I nødsaget til at opsige en ansat? Uagtet baggrunden for afskedigelserne og det reelle omfang af en fyringsrunde, er et outplacement rådgivningsforløb for alle de opsagte ansatte en favorabel investering for både organisationen og de medarbejdere, der fik en fyreseddel. Med udgangspunkt i den gode tilbagemelding fra min egen afdeling, vil jeg således appellere til, at man som udgangspunkt investerer i outplacement forløb, når man siger farvel til medarbejdere.

Er du i stedet selv står og er er blevet ramt af en fyringsrunde, og føler du, at det er svært at få øje på, hvordan du scorer et lignende arbejde? Så kan du også med fordel undersøge om der er en chance for, at din forhenværende arbejdsgiver kan hjælpe dig videre ved at bruge penge på et outplacement rådgivningsforløb. I den forbindelse kan tillidsmanden i virksomheden som regel give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet et outplacement forløb i din fratrædelsesaftale. Dermed kan du nemlig sikre et fordelagtigt fundament for at bruge fyringen konstruktivt og sætte andre målsætninger for din karrieremæssige fremtid.