Tjære og giftige tilsætningsstoffer er der nul af i en e-cigaret

En e-cigaret {plusdamp.dk} er et udtryk for en elektronisk cigaret, hvilket er en erstatning for almindelige tobakscigaretter, men hvorfor burde man anvende en e-cigaret? Der er mange goder ved en e-cigaret, bl.a.: nul tjære & toksiske tilsætningsstoffer, ej skadelig for miljø, ingen passiv rygning hos ikke-rygere, ingen forbrændingsrøg, ingen fare i forbindelse med de kemiske reaktioner der opstår ved antændelse, ikke nogen risiko for brand, ingen abstinenser, lignende følelse af inhalering & rygning, må ”ryges” overalt næsten, høj pengebesparelse, ingen misfarvning af ens tænder, nul gullige gardiner og vægge i boligen, ingen dårlig ånde samt nul tobaksstinkende tøj. En e-cigaret bliver lavet til at erstatte tobakscigaretterne, men ikke med det indhold, som består af skadelige stoffer som for eksempel kuldioxid, tjære, arsenik, bly, salpeter, cyanid, formaldehyd, benzen, radon, acetone, polonium-210, DDT m.m. I gennemsnit rummer en almindelig tobakscigaret helt op til cirka 4.000 tilsætningsstoffer, hvoraf flere af dem er toksiske & kan fremkalde kræft. ”Røgen” fra en e-cigaret er damp, evt. også med nikotin, hvilket er valgfrit, men det fornemmes temmelig meget ligesom cigaretrøg. En e-cigaret rummer ikke nogen toksiske stoffer, kun nikotin, og grundet at e-cigaretter heller ikke er tobakforbrændende, udsætter de ej personer for passiv rygning, og som følge deraf er e-cigaretterne ej indbefattet af rygeloven. En e-cigaret må derfor ”ryges” stort set overalt, som blandt andet på arbejdspladser, spisesteder, bodegaer, hotelværelser og endog på nogle fly og i visse lufthavne.